اخبار برگزیده

212

انتظار خبری نیست مرا... زندگی در جریان و من کما فی سابق مشغول حیات...

ابتدای این ماه با همکاران مشهد رفتیم که بسیار خوب بود و خوش گذشت...

پریروز هم با همکار و عده ای از دوستان قدیمی از صبح بیرون رفتیم و روز خوبی در کنارشان سپری شد...

در دفتر هم طبق روال مشغول کار و انجام وظیفه ایم و صبح را به شب می رسونیم...

یک سری اهداف را دنبال می کنم که امید به نتیجه رسیدنشان هست...

و زندگی اینچنین جاریست...


212

212

212

 


منبع این نوشته : منبع